Dnia 24.01.2010 został on przekazany na rzecz Parafii w Toporzysku z pragnieniem umieszczenia go w kościele parafialnym. Pierwsze informacje dotyczące SZTANDARU pochodzą właśnie od rodziny MARKÓW.  Z ich relacji wynika, że sztandar ufundowali członkowie Stronnictwa Ludowego oddział w Toporzysku w 1936 roku ( ta sama data widnieje  na SZTANDARZE ). Oddziałem tym kierował PREZES Władysław Marek. Do ZARZĄDU należeli  również: ZASTĘPCA - P. Franciszek Gałka z Roli Habinowej, a także Maria Gałka, Jan Hyciek mieszkający na Roli Rosołowej, Jan Strzelczyk - pełniący funkcję sołtysa w czasie wojny, Wawrzyniec Ryś, Stanisław Borowiec... Początki KOŁA sięgają czasów około 1920 roku.Związane było ze Stronnictwem Wincentego Witosa, a następnie Mikołajczyka.  W czasie II Wojny Światowej sztandar był ukrywany w domu MARKÓW w stole, który był celowo uszkodzony , aby nie mógł służyć do normalnych celów. Nawet gdy Niemcy chcieli zabrać  stół  na "gościnę"  do Dworu - tenże ocalał właśnie przez brak nogi. 

Po wojnie sztandarem nadal opiekował się Prezes Władysław Marek. Używany był w czasie uroczystości państwowych i kościelnych, oraz w czasie WIECÓW.

Zwieńczony był - w zależności od występu: czy to Krzyżem czy też Orłem . Ostatni raz był używany w Kasinie około 1947 roku

Bojąc się represji ze strony UB zaprzestano działalności. Sztandar ukryto w jednej z szuflad  komody , przykrywając różnymi "dziadami" , żeby nie był widoczny.

Oddział Stronnictwa, podobny do tego w Toporzysku , znajdował się dopiero w  Wadowicach.

Prezes Władysław Marek zmarł młodo, mając 67 lat dnia 2 maja 1955 roku.

 Jak widać na zdjęciach sztandaru umieszczonych  w GALERII jego stan zachowania jest dosyć dobry. Materiał co nieco wypłowiały, obraz Matki Bożej ma ubytki farby. Drzewiec  oryginalny, okucia wykonane z mosiądzu udało się przywrócić do pierwotnego wyglądu. Na drzewcu sztandaru są ślady po 248"Gwoździach" , z czego 173 zardzewiałe, nieczytelne - ale ocalały; 75 "Gwoździ" nie ma. W czasie renowacji w specjalistycznym zakładzie udało się je odczytać. Nie mam jednak 100% pewności, co do poprawności odczytu. W nawiasie podaję odczyt domyślny. Z pewnością zostaną zostaną jeszcze zweryfikowane.:

1.W. Ciesia (Cieśla)

2.Apt. Jagódka

3.J. Kowalczyk

4.J. Gołąb

5.J.Jabłoń

6.Piotr Ryś

7.J. Bryndza

8.A.Jakata (Jąkała)

9.J.Kajdowa (Hajdowa)

10.J.Ryś

11.Józ. Gielała (Gielata)

12.Ant. Ryś

13.Han. Ryś

14.St. Mach

15.A. Latawiec

16.St.Ryś

17.K.St.Lud. w Bystrej

18.J. Hiwiński

19.L.Wójciak

20.J.Rapacz Jkawa (Skawa)

21.Jan Radoń

22.Stan Zych

23.St.Ryś

24.J.Hyciak (Hyciek)

25.Anol. Kuca

26.M. Pająk

27.St.Kowalczyk

28.T.Taliwa

29.J.Hiwiński

30.J.Celemon (Ceremon)

31.Stefan Sutor

32.St.Gosiczyk

33.K.Mł.W. w Wysokiej

 34.M.Łazasz (Łazarz)

35.Ant. Bednarczyk

36.Wład. Przybyś

37.J.Białoń

38.St.Koza

39.W St.spocz. Matusik

40.Bd. Kawula

41. Woj. Luska

42.Leśniczy Dadaniakowie Jan

43.St.Stanaszek kap.

44.w st.spocz.

45.Jan Płaszcz

46.Ant. Ryszka

47.J.Dziwisz

48.Józ. Hopciaś

49.Ant. Płaszcz

50.Józef Blak

51.Stef. Lutoń

52.J. Kostka

53.J. Koziołek

54.St. Łazasz (Łazarz)

55.W. Kulka

56.St. Ryś

57.Józef Ryś

58.Piotr Maciążka

59.St. Kulak

60.Franc. Wierzba

61.W. Gierat

62.K.Cieślak

63.Józ. Zych

64.Józ. Kozak

65.St.Smętek

66.J.Mroszczak

67.K. Strzelczyk

68.K.Ryś

69.J.Ptaś

70.Kar.Kostka

71.Prof.Edw.Mikołajczyk

72.J. Koza

73.J. Strzelczyk

74.W. Hupciaś

75.W. Bednarczyk

76.J.Strzelczyk

77.J. Hajda

78.Stan.Celemon (Ceremon)

79.Józ. Kowalczyk

80.W. Kszeptowski

81. Stan. Mroszczak

82.J. Majowie

83.J.Kaczmarczyk

84.J. Sępek

85.K. Ryś

86.M. K owalczyk

87.Jan Ryś

88.J. Kozak

89.J.Gószczyk

90.J.Kowalczyk

91.W. Ryś

92.K.St.Lud.w Malejowej

93. J. Hopciaś

94.J.Imotka

95.Ks. Prof. T.  Wróbel

96.Ks. St. Bednarczyk

97.J.Mróczak

98.W. Mirek

99.Państwo Folczyńscy

100.St. Żądło

101.K. Białoń

102.Ks. J. Paniak

103.Prezes St.Lud.Wincenty Witos

104.J. Czubin

105.W. Marek

106.St. Ryś

107.J. Kawula

108.St. Jóźkiewicz

109.Józ. Piontek

110.Józ. Strzelczyk

111.K. Hopciaś

112.J. Śpiewak

113.Jan Maciążka

114.Ant. Kulak

115.St. Kawula

116.St. Ryś

117.J. Rudka

118.J.Kaszuba

119.Fran. Kot

120.J. Rusin

121.J. Kobiałka

122.K. Talip

123.Jg. Jaworek

124.St. Bednarczyk

125.J. Czubin

126.W. Bednarczyk

127.Józef Bisoń

128.St. Tękala

129.Stan. Stolarczyk

130.St. Bryndza

131.St.Dudek

132.K.St.Lud. w Sidzinie

133.W. Kawula

134.St.Łąckowie

135.S. Bednarczyk

136.K.Wójtowicz

137.Stef. Tomczyk

138.J. Kalemba

139.W. Płaszcz

140.Wojciech Kejs

141.Tom. Cieśla

142.K. Czubin

143.Stan. Mt. Kont.w Toporzysku

144.K.St.Lud. w Wysokiej

145.Wan. Kowalczyk

146.J. Malina

147.St. Kowalczyk

148. K. Mich. Hotolowie ?

149.J. Tomczyk

150.Jan Strzelczyk

151.Szczep. Kulak

152.K.St.Lud. Jordanów

153.Państwo Frebowie

154.J. Salowicz (Gałowicz ) ?

155.Por. Rez. W. Jabkowie

156.G. Muszczakowie

157.J. Stapos ( Stąpor ) ?

158.Kaz. Ziaja

159.Szczep. Strzelczyk

160.St. Hawat  ( Harwat ) ?

161.Franc. Stolarczyk

162.J. Gruca

163.Jan Gruca

164.Mar. Józ. Kokoszkowie

165.Ks. Józ. Kolber ?

166.R. Dtrda

167.Państwo Totosiowie

168.Prez. Jan Jkupniowie ( Skupniowie ) ?

169.Wład. Grapczykowie

170.J.Kądta

171.Szym. Kowalczyk

172.Em.Kosmanowie

173. Rawik