Historię związaną z duszpasterstwem w Toporzysku pragniemy państwu przedstawić w datach, na podstawie kroniki prowadzonej przez ks. Józefa Kęska, organizatora punktu sakralnego oraz pierwszego proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Liczymy na to, że parafianie pamiętają zdarzenia, które warto przytoczyć. Liczymy na państwa pomoc.

15 czerwca 1975r. - z polecenia ks. kard. Karola Wojtyły wikariusz Jordanowski ks. Józef Kęsek podjął trud utworzenia duszpasterstwa w Toporzysku. Punkt duszpasterski powstał w domu rodzinnym Bednarczyków, w którym 12 czerwca 1975 roku ksiądz zamieszkał . 16 czerwca ks. Józef Kęsek zostaje zatrzymany przez służbę bezpieczeństwa (PRL-u) na 24 godziny, po czym zostaje ukarany wysoką grzywną (znany jest ten fakt, ale za co został ukarany grzywną brak informacji.

30 czerwca 1975r. - ówczesne władze zalegalizowały punkt sakralny w Toporzysku. Rozpoczyna się remont budynku i adaptacja na cele sakralne.

Rola Kowalczykowa funduje chrzcielnicę.

12 maja 1977r. - Kuria Metropolitarna w Krakowie wydaje zezwolenie na spełnianie wszelkich funkcji parafialnych. Proboszcz Jordanowski przekazuje księgi metrykalne dla Toporzyska.

29 maja 1977r. - ksiądz biskup Julian Groblicki przeprowadza pierwszą wizytację kanoniczną w Toporzysku.

30 maja 1977r. – pierwszy odpust parafialny ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, z udziałem ks. kard. Karola Wojtyły. W tym dniu w Toporzysku odbywa się także zjazd rocznika 1966 (Rocznik święceń kapłańskich ks. Józefa Kęska). Jest też adnotacja o ponownej legalizacji punktu sakralnego w Toporzysku przez władze PRL.

W 1977r.  ks. Józef Kęsek złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu o wydanie zezwolenia na budowę kościoła w Toporzysku. Wniosek został złożony za pośrednictwem Kurii Metropolitarnej w Krakowie. (Był już wówczas przygotowany projekt budowy kaplicy w Toporzysku, sporządzony przez inżyniera Józefa Nowobilskiego z Żywca z roku 1953. - Projekt ten był zatwierdzony przez Kurię Metropolitarną w Krakowie, a planowana lokalizacja budowy była na roli Tomczykowej.)

05-12 luty 1978r. - W Toporzysku są pierwsze misje święte, prowadzą je księża Sercanie. Jest postawiony pierwszy krzyż misyjny koło kaplicy.

6 stycznia 1979r. - urząd miasta i gminy w Jordanowie wydaje zgodę  na założenie cmentarza wyznaniowego w Toporzysku.

26 sierpnia 1979r. - rozpoczyna się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii. Obraz ten został zakupiony przez delegację parafian w Częstochowie a poświęcony przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Nawiedzenie rodzin przez ten obraz trwało do 20 lipca 1980r.

3 października 1980r. - wydział architektury urzędu wojewódzkiego w Nowym Sączu zatwierdził projekt cmentarza w Toporzysku z lokalizacją na roli Dydowej.

1981r. - budowa cmentarza.

2 lipca 1981r. - pierwszy pochówek na cmentarzu w Toporzysku.

2 czerwca 1982r. - otrzymano wstępne zezwolenie na budowę nowego kościoła i plebanii. Lokalizacja na roli Dydowej (według kosztorysu potrzeba 230 tys. cegieł i 4,5 tys. pustaków pianowych.)

24 kwiecień 1983r. – Erygowanie Parafii w Toporzysku pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

- W skład parafii wchodzi wieś Toporzysko z wyłączeniem trzech ról, które pozostają w parafii Jordanów.

- Edykt wydał ks. kard. Franciszek Macharski.

- Parafia liczy 1550 parafian, 320 domów.

W 1983r. zlecono  zaprojektowanie kościoła oraz plebanii mgr. inż. arch. Januszowi Gawor

29 marca 1984r. - wydział architektury urzędu wojewódzkiego w Nowym Sączu zatwierdził plan realizacyjny budowy Kościoła w Toporzysku.

30 sierpnia 1984r. - rozpoczęto prace ziemne przy budowie kościoła. Kierownikiem budowy został mgr. inż. Andrzej Łagowski. Majstrami Piotr Kowalczyk oraz Stanisław Gruca. Prace prowadzono do późnej jesieni.

29 kwietnia 1985r. - rozpoczęto kontynuacje prac przy budowie kościoła.

W sierpniu 1985r. - rozpoczęcie prac budowlanych przy plebanii – prace trwały do późnej jesieni.

8 kwietnia 1986r. - wznowiono prace przy budowie kościoła i plebanii (na pokrycie Kościoła zakupiono 8 ton blachy cynkowej, 3,5 ton blachy ocynkowanej na pokrycie dachu plebanii)

Prace w 1986r. - przy budowie kościoła i plebanii trwały aż do grudnia, gdyż pozwalała na to pogoda.

Na przełomie roku 1986-87 komitet zorganizował kolędowanie w Łętowni, Sidzinie i Spytkowicach, zbierano pieniądze na budowę kościoła.

9 czerwca 1987r. - Ojciec Święty Jan Paweł II w Tarnowie poświęcił kamień węgielny, który 29 czerwca 1987r. - uroczyście wmurował ks. bp Kazimierz Górny.

1988r. - wykonano okna do kościoła, drzwi, tynki wewnętrzne, sklepienie, elektrykę.

28 maja 1988r. - została odprawiona pierwsza msza św. w nowym kościele przez ks. Józefa Kęska, proboszcza parafii w Toporzysku.

5 marca 1989r. – pogrzeb śp. Franciszka Płaszcza – pierwszego kościelnego, współorganizatora parafii w Toporzysku.

1989r. – budowa wieży i ułożenie posadzki w kościele.

Na przełomie roku 1989 i 1990 – kolędowanie parafian po Podhalu. Z pieniędzy zebranych w trakcie kolędowania zakupiono marmur do prezbiterium i na posadzkę nawy głównej kościoła.
Wieżę obłożono kamieniem z Łysej Góry w Toporzysku, ołtarz wykonano z marmuru. Wykonano salkę katechetyczną i kaplicę w przyziemiu.

18-25 luty 1990r. - Odbyły się drugie misje św. parafialne. Krzyż misyjny został postawiony na placu przy nowym kościele. Doprowadzono prąd do kościoła i plebanii.

1992r. – Wykonano ławki do nawy głównej.

1993r. – Rzemieślnicy z Toporzyska ufundowali drogę krzyżową do kościoła, odnowiono obraz w ołtarzu głównym.

1994r. – Obłożono kamieniem fasadę kościoła, utworzono Ośrodek Zdrowia w zaadoptowanym budynku pierwszego punktu sakralnego w Toporzysku.

1995r. – Zakupiono cztery pająki do nowego kościoła.

15 styczeń 1997r. – ks. proboszcz Józef Kęsek odprawił ostatnią Mszę św. w Toporzysku.

Po długiej chorobie zmarł 09 maja 1997r.

Pogrzeb odbył się 11 maja 1997r. i został pochowany przy kościele obok wejścia głównego do świątyni.

17 maja 1997r. – nowym proboszczem mianowany zostaje ks. Marian Juras.

W roku 1997 zostaje zainstalowane ogrzewanie elektryczne w kościele.

W roku 1998 kościół został otynkowany z zewnątrz.

1999r. – Ufundowanie dzwonów.

            - Józef – 800kg.

            - Maryja – 500kg.

            - Jan Paweł – 350kg.

"Jana Pawła" poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II na Wawelu.

"Maryję"  i" Józefa"  poświęcił ks. bp. Kazimierz Nycz.

09 wrzesień 2000r. o godzinie 1700 – konsekracja kościoła przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.