Rozliczenie konta 2021
Stan na 01.01.2021 22 107,23
wpłata wypłata stan
styczeń 40 186,00 3 163,00 59 130,23
luty 14 320,00 283,00 73 167,23
marzec 6 403,00 1 563,00 78 007,23
kwiecien 6 902,00 1 903,00 83 006,23
maj 7 797,00 1 953,00 88 850,23
czerwiec 7 558,00 14 203,00 82 205,23
lipiec 6 762,00 5 003,00 83 964,23
sierpień 26 737,72 52 603,00 58 098,95
wrzesień 14 052,00 59 003,00 13 147,95
pazdziernik 8 617,00 16 403,00 5 361,95
listopad 16 499,00 3,00 21 857,95
grudzień 10 110,00 5 700,00 18 057,95