Dnia 20.03.2019 roku w trakcie spotkania kandydatów wytypowanych w pokolędowych wyborach do Rady Parafialnej, ukonstytuowała się Rada.

Zgodnie z maksymalną liczbą głosów, jej Przewodniczącym został P.Adam Kawula.

 

Założono również konto bankowe,

 nr: 16 8799 0001 0000 0017 2026 0003

pod szyldem: Parafia Rzymskokatolicka  p.w.N.M.P. Matki Kościoła , Toporzysko 505, 34-240 Jordanów

na które można wpłacać dobrowolne ofiary tytułem „ofiara na potrzeby kultu religijnego”. Do dyspozycji w/w konta zostały upoważnione dwie osoby z Rady Parafialnej.

 

                                                          Admin.xmj.