Podsumowanie roku 2021 przez Radę Parafialna

W 2021 roku zebrano ogółem kwotę w wysokości 165 943,72 zł,na co złożyły się

1.Zebrana kwota przez rolnych na utrzymanie kościoła  41 940 złotych

2.Wpłaty indywidualne w wysokości 20 600 złotych

3.Wpłaty ze składek zbieranych na mszach, 89 278 złotych

4. Wpłata księdza proboszcza 13 766,72 złotych z przeznaczeniem na prace na cmentarzu.

Wydatki przedstawiły się następująco

1.Utrzymanie kościoła /sprzątanie ,kwiaty,palacz i opał/ 38 470,00zł

2.Prowadzenie rachunku  33,oo zł.

3.Koszt ułożenia granitu na wejściach od strony północnej 2 521,01 złotych

4.Balustrady 350.00 złotych

5.Prace na cmentarzu /ułożenie kostki, oświetlenie, nagłośnienie i prace związane z usunięciem drzew i prace w kaplicy cmentarnej/koszt  54 136,33 złote.

6.Elewacja kościoła koszt 66 269,66 złotych

Razem wydatki poniesione na wyżej wymienione prace wyniosły

161 783 złote.

Na koniec roku, na koncie w banku pozostało 26 267,95 złotych.

Rada parafialna serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, wsparli działania rady. Szczególnie dziękujemy osobom, dbającym na co dzień o porządek, wystrój jak i ciepło w kościele. Dziękujemy również tym którzy  dbają o wystrój kościoła, z okazji czy to Świąt Wielkanocnych,czy Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim darczyńcom wpłacającym datki na konto, jak i wspomagających poprzez datki na tace.

Wszystkim składamy serdeczne Bóg Zapłać, jednocześnie życząc w nowym 2022 roku wszelkiej pomyślności i Bożego Błogosławieństwa.