Rada Parafialna wspólnie z rolnymi, na spotkaniu w dniu 5 stycznia,  podjęła decyzje  że w 2022 roku będzie obowiązywał ten sam system utrzymania kościoła co  w latach ubiegłych.

W związku z rosnącymi kosztami, zmuszeni jesteśmy podnieść kwotę do wysokości 150 złotych  od „numeru domu”.

Kwota ta pokryje nam zakup węgla na następny sezon, koszty palacza,sprzątanie  i ubiór kościoła , z tej kwoty zostanie również pokryty koszt ubioru kościoła na święta wielkanocne.

Rada parafialna w 2022 roku będzie kontynuowała zbiórkę na tace w trzecią niedziele,a kwota zebrana zostanie przeznaczona na prace inwestycyjne.

Rada widzi potrzebę kontynuowania prac na cmentarzu polegających na  wyburzeniu schodów do kaplicy i wybudowanie nowych.

Obsadzenie tujami terenu wokół ogrodzenia cmentarnego.

Remont ubikacji w kościele .

Uporządkowanie spraw związanych z odbiorem kościołem.

Ostateczne decyzje odnośnie prac, jakie będą robione w tym roku zostaną podjęte na spotkaniu 2 lutego wspólnie z księdzem proboszczem.

Rada Parafialna jest otwarta na propozycję parafian, odnośnie prac w 2022roku.

Rolnych prosimy o zebranie składek na utrzymanie kościoła do końca lutego, a parafian o wyrozumiałość.