Podsumowanie roku 2020 przez Radę Parafialną.

 

 

            Na spotkaniu pod koniec 2020 roku z rolnymi , oraz z zainteresowanymi mieszkańcami, zobowiązano rade parafialna do rozwiązania problemów związanych ze sprzątaniem, ubieraniem, oraz ogrzewaniem kościoła. Ustalono również kwotę 100 zł od domu na pokrycie tych zadań.

Ustalono tez, że w 2020r. należałoby wymienić pozostałą część stolarki aluminiowej w kościele, oraz w miarę możliwości wykonać remont elewacji kościoła.

 

Co do sprzątania, ubierania, oraz ogrzewania sprawa została załatwiona, dodatkowo został zakupiony eko- groszek na sezon 2020-2021. Zostały przeprowadzone rozmowy, co do 2021 roku i jeżeli będzie taka wola mieszkańców to ten system z 2020 roku zostanie utrzymany , a rolni będą proszeni o zebranie do końca stycznia potrzebnych funduszy na ten cel, w wysokości 100 zł od domu.

 

Rozliczenie zbiórki na sprzątanie

Zebrano  kwotę w wysokości                                             41 380 zł

Koszt zakupu sprzętu oraz środków czystości          1 174 zł

Koszt sprzątania kościoła                                         10 150 zł

Koszt ubierania                                                         7 706 zł

Koszt zakupu opału                                                 12 000 zł

Koszty ogrzewania kościoła                                      3 600,zł

Razem koszty wyniosły                                            34 630 zł pozostało na rok 2021 6 750zł

 

W okresie wielkiego postu przeprowadzono zbiórkę na kwiaty do Groby Pańskiego

Zebrano kwotę 3 090 zł

Koszt materiału na obudowę i oświetlenie  grobu                230 zł

Wiązanki i znicze na pomnik                                                 110 zł

Hortensje                                                                               910 zł

Koszt ubioru na niedzielę Wielkanocną                             1 090 zł

Razem wydatki                                                                   2 340 zł

Pozostało 750zł kwota ta zasiliła konto rady parafialnej.

 

Prace jakie zostały wykonane w 2020 roku

1. Została wymieniona stolarka aluminiowa w kościele – 11 okien o wartości   92.768,25zł.

2.Wymieniono stolarkę w przyziemiu kościoła – 10 okien i dwoje drzwi o wartości 30 tysięcy.

3.Wymieniono dwoje drzwi od strony północnej  kościoła, na drzwi dębowe o wartości 9.5 tysiąca złotych.

4.Zakupiono granit na schody i podesty na boczne wejścia do kościoła za kwotę 8 tysięcy zł. Prace związane z montażem schodów zostaną wykonane na wiosnę.

Wszystkie te prace były konieczne do zrobienia, przed przystąpieniem do remontu elewacji. Dodatkowo z funduszu rady parafialnej przeprowadzono remont i konserwacje dzwonów kościelnych na kwotę 3tys 843zł./szczegółowe rozliczenie na następnej stronie/

 

Wszystkie te prace możliwe były dzięki wsparciu parafian, za co składamy serdeczne Bóg Zapłać.

 

 

 

                                                                                                          Ze Świątecznymi życzeniami

                                                                                                                      Rada Parafialna

 

 

PRZYCHODY

 

Kwota pozostała   z 2019 roku                                             18 779,72

Wpłata nadwyżki z ub. Grobu Pańskiego                                   750,00

Wpłaty indywidualne                                                             15 158,00

Kwota zebrana przez rolnych                                                            72 140,00

Składki z tacy                                                                         52 184,70 stan na listopad

RAZEM                                                                              159 012,42  stan na listopad

 

WYDATKI

 

 

Prowadzenie konta

 

 

 

 

53,00

Zakup i montaż okien do kościoła

 

 

 

 

92 768,25

Obróbka okien /szpalety/

 

 

 

 

4 763,68

Zakup i montaż okien i drzwi /piwnica kościoła/

 

 

 

 

30 000,00

Zakup i montaż drzwi dębowych 2 szt

 

 

 

 

9 500,00

Zakup granitu na wejścia do kościoła

 

 

 

 

8 000,00

Remont i konserwacja dzwonów

 

 

 

 

3 843,00

 

 

 

 

 

148 927,93

Pozostało

 

 

 

 

10 084,49

 

 

 

 

Stan konta na dzień 30 listopada 2020 roku wynosi 16 834,49 złotych /6 750zł ze zbiórki na sprzątanie

i 10 084,49zł ze zbiórki na remont kościoła/.